Late Chalcolitic/Early Bronze Age Phase

Late Chalcolitic and Early Broze Age at Komana is represented by a context just above the bedrock on Hamamtepe. The ceramic assemblage and sporadic finds such as a stone axe indicate the use of the hill as a settlement site during L. Chalcolitic and EBA.

Geç Kalkolitik / Erken Tunç Evresi

Hamamtepe'deki Geç Kalkolitik / Erken Tunç Çağı Evresi ana kayanın hemen üzerinde yer alan bir kontekst ile temsil edilmektedir. Seramiklerve taş bir balta gibi seyrek olarak rastlanılan buluntular Geç Kalkolitik ve Erken Tunç Çağı'nda tepenin bir yerleşim olarak kullanıldığını göstermektedir.


copyright 2023 karp